Monitieteinen Aivotutkimuskeskus Jyväskylässä

Jyväskylässä tehdään korkeatasoista monitieteistä aivotutkimusta erityisesti Jyväskylän yliopiston psykologian laitoksella, liikuntatieteellisessä tiedekunnassa, musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitoksella sekä informaatioteknologian tiedekunnassa.

Yliopistoon vuonna 2012 perustettu monitieteinen aivotutkimuskeskus (Centre for Interdisciplinary Brain Research, CIBR) kehittää neurotieteen toimijoiden alueellista verkostoa, sekä ylläpitää monipuolista kansainvälisen tason aivotutkimusinfrastruktuuria yli tiedekunta- ja laitosrajojen.