Tutkimulaitteisto

Magnetoenkefalografia- (MEG) ja monikanavaiset elektroenkefalografia (EEG) -laboratoriot mahdollistavat aivojen toiminnan monipuolisen mittaamisen millisekunnin tarkkuudella. Fysiologisilla mittalaitteilla voidaan mitata autonomisen hermoston toimintaa sekä laboratorio-olosuhteissa että luonnollisissa tilanteissa. TMS-laitteistolla voidaan vaikuttaa aivojen toimintaan ja lihasten supistumiseen tai havaintotoimintoihin kudokseen kajoamatta. Liikuntatieteellisen tiedekunnan laboratorioverkosto tarjoaa kansallisesti ainutlaatuisen ympäristön fyysisen aktiivisuuden, kehon toimintojen ja mm. iän tuomien muutosten tutkimukseen. Lisäksi yliopistossa on ensiluokkainen tutkimusympäristö eläinmalleilla toteuttavaan neurotieteelliseen tutkimukseen, jossa tehtävällä tutkimuksella saadaan tietoa eri toimintojen (esim. oppiminen) hermostollisesta perustasta.